ब्रेकिंग चंद्रपूर -तहसीलदारांच्या बदल्या : मूल, राजुरा, गोंडपिपरी, बल्लारपूर, चिमूर, सिंदेवाही तहसीलदार बदलले : वाचा सविस्तर : कोण गेले कोण येणार #tahsildar-transfer - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

           Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

ब्रेकिंग चंद्रपूर -तहसीलदारांच्या बदल्या : मूल, राजुरा, गोंडपिपरी, बल्लारपूर, चिमूर, सिंदेवाही तहसीलदार बदलले : वाचा सविस्तर : कोण गेले कोण येणार #tahsildar-transfer

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : 


राज्यात यापूर्वी गेल्या सात – आठ महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांनी IAS व IPS अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने बदल्या केल्या होत्या. आता तालुका स्तरावर अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या प्रांत व तहसिलदार या पदावरील अधिकाऱ्यांच्याही उचलबांगड्या केल्या आहेत. संपूर्ण राज्यात तब्बल 176 तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. 




दिनांक 1 ऑक्टोबर 2020 च्या संदर्भाभीन शासन आदेशान्वये कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगाच्या पाश्व्भूमीवर सन 2020-21या आर्थिक वर्षातील बदल्यांसदर्भात करावयाच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचान्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाल्या वलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 मधील कलम 4(5) नुसार तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांच्या सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोपोच्या दृष्टीने सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत आहे.



यात नागपूर विभागातील 15 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील बदल पुढीलप्रमाणे.. 

1) श्री. डी. जि. जाधव - तहसीलदार मूल 

2). श्री. रवींद्र होळी - तहसीलदार राजुरा 

3) श्रीम. सीमा मनोहर गजभिये -तहसीलदार गोंडपिपरी 

4) श्री. गणेश जयराम जगदाळे - तहसीलदार सिंदेवाही 

5) श्री. जे. बी. पोहनकर - तहसीलदार बल्लारपूर 

6) श्री. संजय शिवाजी नागटिलक - तहसीलदार चिमूर 

7) श्री. संजय राईंचवार - सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी चंद्रपूर 




वरील सर्वांच्या 1 ऑक्टोबर 2020 च्या महाराष्ट्र शासन आदेशानुसार बदल्या करण्यात आल्या आहेत. याच बदली आदेशानुसार रिक्त जागांवर खालील नवीन अधिकाऱ्यांना चंद्रपूर जिल्ह्यात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 




1)राजुरा - श्री हरीश गाडे ; श्री. रवींद्र होळी यांच्या रिक्त जागेवर. 

2)गोंडपिपरी - श्री. के डी. मेश्राम ; सीमा मनोहर गजभिये -तहसीलदार गोंडपिपरी यांच्या रिक्त जागेवर 

3) बल्लारपूर - श्री. संजय राईंचवार ; श्री. जे. बी. पोहनकर - तहसीलदार बल्लारपूर यांच्या रिक्त जागेवर 

इतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचि पदस्थापना स्वतंत्र आदेशाने करण्यात येणार आहे.