तलवारीचा धाक दाखवुन अवैध रेती जप्त वाहन नेले पळवुन : वाहतुक प्रकरणी गुन्हा दाखल #chandrapur - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

           Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

तलवारीचा धाक दाखवुन अवैध रेती जप्त वाहन नेले पळवुन : वाहतुक प्रकरणी गुन्हा दाखल #chandrapur

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : बल्लारपुर : 

दिनांक २५/०९/२०२० ला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे बल्लारशाह कक्ष क्र. ४९४ मध्ये असलेल्या नाल्यात खोदकाम करुन रेती ट्रक्टर क्र. MH-३४ L-९४६८ मध्ये भरुन वाहतुक करीत असतांना श्री. संतोष थिपे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्लारशाह, क्षेत्र सहाय्यक बल्लारशाह नरेश भोवरे, वनरक्षक पिंपळकर, टेकाम, सुरवसे यांनी सरकारी जंगलामधील रेती अवैधरित्या उत्खनन करुन ट्रक्टर मध्ये भरले.
वन विभागातर्फे मौक्यावरील वाहन ताब्यात घेऊन जप्ती कार्यवाही करुन नेत असतांना ४ -५ मोटार साईकलस्वार जंगलात पोहचले सदर इसमांकडे सत्तुर, तलवार, लाकडी फरें, दगड इत्यादी हत्यार होते. 
त्यापैकी दोघांनी आपले नाव नामे १. रुपेश मोरे, २. मनोज क्षिरसागर असे मौक्यावर सांगीतले आमची ट्रॅक्टर सोडा नाहीतर तुम्हा सर्वांना इथेच तलवारीने मारुन फेकतो प्रसंगवधान ठेवुन आपला व आपल्या कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात न घालता सदर ट्रक्टर नेताना अडथळा न करता भिती पोटी आमचेकडे आरोपींनी जप्तीमधील ट्रॅक्टर बळजबरीने ताब्यात घेऊन हत्यारांचा धाक दाखवुन पसार झाले.
आरोपी नामे १. रुपेश मोरे व २. मनोज क्षिरसागर आरोपींवर वनविभागातर्फे भारतील वन अधिनियम १९२७ चे कलम २, २६(१) डी, २, २६(१) जी, ४१,४२ आणि ५२ अन्वये वनगुन्हा क्रमांक १२/१४ दिनांक २६/०९/२०२० नोंद करण्यात आला. 
तसेच पोलीस स्टेशन बल्लारपुर येथे संबंधित आरोपी यांचेवर भारतीय दंड संहिता ३७९,१८६ ५०६,३४ व भारतील हत्यार कायदा १९५९ कलम ४,२५ अन्वये जप्त शासकिय संपत्तीची चोरी करणे व शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याची कलमे लावून पोलिस स्टेशन बल्लारपुर येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन पोलिस निरीक्षक श्री. भगत प्रकरणाचा तपास करीत आहे.
सदर वनगुन्हा प्रकरणी उपवनसंरक्षक मध्य चांदा श्री. अरविंद मुंडे यांचे मार्गदर्शनाखाली प्रकरणाचा पुढील तपास श्री. संतोष थिपे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्लारशाह करीत आहे.