अवैधरित्या वाळु वाहतुक प्रकरणी ट्रक्टर जप्ती : बल्लारशाह वनपरिक्षेत्रा कार्यवाही #sand-trafficking - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

           Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

अवैधरित्या वाळु वाहतुक प्रकरणी ट्रक्टर जप्ती : बल्लारशाह वनपरिक्षेत्रा कार्यवाही #sand-trafficking

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : बल्लारपूर -

बल्लारशाह वनपरिक्षेत्रा अंतर्गत उपक्षेत्र कळमना मधील लावारी-1 बिटातील कक्ष क्र. 573 मध्ये दिनांक 20/06/2020 ला. अवैधरित्या खोदकाम करुन वाळुची वाहतुक करुन वाळु लावारी गावालगत जमा करुन ठेवल्याचे निदर्शनास आले असता या प्रकरणी क्षेत्र सहाय्यक कळमणा श्री. आकाश मल्लेलवार, वनरक्षक मनोज धाईत, वनरक्षक राकेश शिवनकर, वनरक्षक संजय सुरवसे यांनी चौकशी करुन खालीलप्रमाणे 4 आरोपीवर वनगुन्हा क्र. 8/16 दि.20/06/2020 भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 2, 26 (1) ग अन्वये वनगुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे.

1) विनोद सुंदर बत्तलवार रा. बल्लारपुर - ट्रॅक्टर मालक
2) मंगेश सुरेश पाचभाई रा. बामणी बेघर ट्रॅक्टर चालक
3) परमेश्वर कर्ण सोयाम रा. लावारी - मजुर
4) सुरज आनंद मडचापे रा. लावारी - मजुर

नामे विनोद सुंदर बत्तलवार रा. बल्लारपुर यांच्या मालकीचा ट्रॅक्टर महिंद्रा B275 DI 735 ट्रक्टर व ट्रॉली क्र. MH 34 L 2358, ट्रक्टर वाहन जप्तीची कार्यवाही करुन वाहन वनपरिक्षेत्र बल्लारशाह यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेले असुन पुढील तपास उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वनविभाग श्री. गजेंद्र हिरे यांचे मार्गदर्शनात श्री. संतोष थिपे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी बल्लारशाह करीत आहे.
महसुल विभागाकडुन अनाधिकृत गौण खनीजाची जप्त केलेली वाहने सोडतांना गौण उपजाचे बाजार मूल्य, अधिक 5 पट दंडाची रक्कम व स्वामीत्वधन तथा गौण उपजाची वाहतुक ज्या वाहणाने होत आहे. त्या वाहणाचे प्रकारानुसार दंडाची रक्कम आकारल्या जाते. उदा. एक ट्रॅक्टर सोडण्याकरीता महसुल विभाग कमीतकमी रुपये 100000/- दंड संबधितांकडुन वसुल करतात. त्यानुषंगाने व वनकायद्यांवये पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन वनक्षेत्रातुन अनाधिकृत गौण खनीजाचे उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालणे शक्य होईल.