4 जानेवारीला जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती पदांची निवड - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

           Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

4 जानेवारीला जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती पदांची निवड

Share This
खबरकट्टा / चंद्रपूर : 
चंद्रपूर  जिला परिषद अध्यक्ष व  उपाध्यक्ष पदाचे निवडणूकरिता दिनांक ४ जानेवारी, २०१० रोजी विशेष सभा जिल्हा परिषद, चंद्रपूर येथील कन्नमवार सभागृहात बोलाविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५ च्या उपकलम (१)(२) जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिलाधिकारी यांनी यासंबंधातील आदेश जारी केले असून श्री. महादेव खेडकर, उपविभागीय अधिकारी, मूल यांना सदर आदेशान्वये जिल्ला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचे निवडणुकी करिता विशेष सभा घेण्याकरिता पिठासीन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र  जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि सभापती व उपसभापती आरक्षण व निवडणूक नियम, १९४२ मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  पदाच्या निवडणूकीकरिता विशेष सभा घेण्यात येऊन ही निवड करण्यात करण्यात येईल.